Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Arhiv Fotoarhiv nevidljive Savičente Info
Na ulazu u dvorišteAnton Matijaš izlazi iz svog dvorišta.
Tema
Život na selu
Ključne riječi
portret arhitektura
Serijski broj
NSAM00009
Fotograf
n/a
Vlasnik fotografije
Mladen Matijaš
Godina nastanka
1965
Desetljeće
1960-1970
Mjesto nastanka
Smoljanci
Datum arhiviranja
3. 8. 2019.
Mjesto čuvanja
Savičenta
Tehnika
crno-bijela, analogna, papir, kemijski razvijena
Napomena

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.